Technikum Infotech

SZKOŁY INFOTECH PROGRAMUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

PRZEJDŹMY DO RZECZY. INTERNETU RZECZY

Szkolenia zawodowe – B2E

Technikum Programistyczne INFOTECH od marca 2022 roku uczestniczy w trzyletnim, innowacyjnym w skali kraju projekcie. Efektem tego działania jest utworzenie nowej, przełomowej specjalności – Technik Internetu Rzeczy. Projekt „Szkolenia zawodowe – B2E (model business to edu)” został dofinansowany przez duńską fundację The Velux Foundations w kwocie ponad 500 000 euro.

Kamieniem milowym naszego projektu jest powołanie we wrześniu 2023 roku pierwszej w Polsce klasy technikum o kierunku technik programista ze specjalnością programista Internetu Rzeczy #IoT.

INFOTECH

Zmieniamy oblicze
Polskiej edukacji

TEchnikum programistyczne infotech w BIałymstoku

Technik Internetu Rzeczy

Obecnie w ciągu tygodnia do Sieci podłączanych jest 30 mln nowych urządzeń. Do 2025 roku milion nowych urządzeń będzie łączyć się z Internetem już co godzinę. Szacuje się, że cyfrowa gospodarka Przemysłu 4.0 (bazująca na IoT) będzie warta 19 mld dolarów, generując zapotrzebowanie na 4,5 mln specjalistów.

To, co zmienia naszą przyszłość, w tym przyszłość rynku pracy, to technologie związane ze sztuczną inteligencją.

Internet Rzeczy (Internet of Things) to sposób rozwiązywania złożonych problemów za pomocą tworzenia modeli inteligentnych zachowań wspieranych przez system skomunikowanych ze sobą urządzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jakie zawody związane z rozwojem IoT będą popularne w najbliższym czasie? Jakie umiejętności trzeba posiadać, aby odnaleźć się w środowisku pracy złożonym z miliardów połączonych urządzeń i terabajtów danych?

technology-g6b9dcf061_1280

Pierwsze w Polsce klastrowe Technikum ściśle współpracuje z firmami IT w województwie podlaskim, tworząc przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 

Realizując nasz projekt, na szczeblu lokalnym inicjujemy procesy społeczne i technologiczne, które umożliwią przepływ wiedzy i umiejętności między biznesem a edukacją (B2E).

Regularnie organizujemy konferencje i meetupy technologiczne, popularyzujemy wiedzę na temat INTERNETU RZECZY (IoT – Internet of Things) oraz kształcimy specjalistów, szkoleniowców oraz uczniów, którzy jako pierwsi w Polsce będą projektować, wdrażać i nadzorować rozwiązania smart w każdym sektorze gospodarki.

Już w bieżącym roku szkolnym  nasi uczniowie i nauczyciele powołali klub IoT, gdzie przygotowywali się do pełnienia funkcji mentorów Internetu Rzeczy dla pierwszych klas specjalności: programista IoT w kolejnym roku szkolnym.  Do tej pory nasz klub zrealizował 3 projektu wdrażające rozwiązania typu smart: Smart Classroom, AquaSense i Fire.

Nasz projekt wspierają: Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Podlaska Izba Rolnicza oraz firmy AquaRD oraz wielu innych partnerów. Projekt ma charakter otwarty dlatego zapraszamy również inne organizacje oraz przedsiębiorców do współpracy. Synergia wiedzy i doświadczenia pozwoli odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy Przemysłu 4.0. oraz wprowadzi zarówno biznes jak i edukację na ścieżkę realnej, przynoszącej zysk współpracy.

Główny cel projektu

Utworzenie nowego kierunku kształcenia – technik internetu rzeczy

Wybrane działania:

 1. Utworzenie podstawy programowej technik internetu,
 2. Utworzenie i animacja środowiska programistów IT zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z obszaru IoT,
 3. Zbudowanie w Białymstoku ogólnodostępnej, edukacyjnej sieci LoraWAN,
 4. Bliska współpraca z firmami i instytucjami zainteresowanymi kształceniem w dziedzinie IoT,
 5. Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi i parkami technologicznymi działającymi w IoT,
 6. Edukacyjne projekty IoT tworzone przez uczniów, nauczycieli i firmy w oparciu o rzeczywiste potrzeby/problemy,
 7. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli,
 8. wykorzystanie technik i urządzeń IoT w edukacji przedmiotów ogólnokształcących.

główne działania

 1. Utworzenie podstawy programowej technik internetu rzeczy wspólnie ze środowiskiem pracodawców i innych partnerów wraz z komponentem: AI,
 2. Popularyzacja wiedzy na temat rozwiązań internetu rzeczy poprzez organizacje 2 razy w roku konferencji i meetup’ów technologicznych,
 3. Utworzenie i animacja środowiska programistów IT zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z obszaru IoT,
 4. Powstanie ogólnodostępnej edukacyjnej sieci LoraWAN,
 5. Organizacja szkoleń dla nauczycieli zawodowych w obszarach związanych  IoT (włącznie z wyjazdem nauczycieli i uczniów na konferencję w Niderlandach „The Things Network”.

główne działania

 1. Bliska współpraca z firmami i instytucjami zainteresowanymi kształceniem w dziedzinie IoT,
 2. Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi i parkami technologicznymi działającymi w IoT,
 3. Edukacyjne projekty IoT tworzone przez uczniów, nauczycieli i firmy w oparciu o rzeczywiste potrzeby/problemy Smart Classroom, AquaSEnse, Fire Sense,
 4. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli (kurs Arduino we Włoszech w lipcu 2023),
 5. Wykorzystanie technik i urządzeń IoT w edukacji przedmiotów ogólnokształcących (stworzenie pracowni przedmiotowych w laboratoria wyposażone w czujniki IoT).

Zaprogramuj z nami swoje otoczenie.
Wybierz zawód przyszłości!