Administracja

Emilia Truszkowska
Kierownik administracji

emilia.truszkowska@infotech.edu.pl

Agnieszka Kazberuk

Specjalista ds. administracji

agnieszka.kazberuk@infotech.edu.pl

Karolina Zacny
Koordynator ds. uczniów

karolina.zacny@infotech.edu.pl

Dział IT/Komunikacja SM

Kamil Popko
Specjalista ds. IT

kamil.popko@infotech.edu.pl

Mariusz Kruszewski
Specjalista ds. IT

mariusz.kruszewski@infotech.edu.pl

Ania Alimowska
Specjalista ds. marketingu

ania.alimowska@infotech.edu.pl

Rekrutacja

Marta Daniluk
Koordynator ds. rekrutacji

marta.daniluk@infotech.edu.pl

Elżbieta Półkośnik
Koordynator ds. rekrutacji

elzbieta.polkosnik@infotech.edu.pl

Projekty

Iwona Sawicka
Koordynator ds. fundraisingu

iwona.sawicka@infotech.edu.pl

Elżbieta Zaleska

Specjalista ds. projektów

elzbieta.zaleska@infotech.edu.pl

Marta Cichosz
Koordynator ds. projektów międzynarodowych

marta.cichosz@infotech.edu.pl

Księgowość/Kadry

Emilia Bialakowicz
Główna księgowa

emilia.bielakowicz@infotech.edu.pl

Anna Oniśko

Księgowa

      anna.onisko@infotech.edu.pl