Technikum Infotech

Nie czekaj, rewolucja technologiczna już trwa!

Tomasz Buczkowicz, tomasz.buczkowicz@infotech.edu.pl, 798 218 368 

Sylwia Korbut, sylwia.korbut@infotech.edu.pl, 798 813 731

Osobisty asystent AI

1 200 zł
cały kurs
 • Trener Tomasz Buczkowicz
 • 2 godziny
 • LICZBA MIEJSC: 20
 • praktyczne zastosowania promptingu w edukacji
 • znaczenia dobrego promptu w interakcji z AI
 • zrozumienie jak AI interpretuje i przetwarza prompty
 • wykorzystanie AI do tworzenia treści edukacyjnych
 • prompting do personalizacji procesu nauczania

Podstawowe narzędzia i aplikacje AI w edukacji

1 800 zł
cały kurs
 • Trener Kamil Popko
 • 3 godziny
 • LICZBA MIEJSC: 20
 • uczenie maszynowe, głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego
 • przegląd aktualnych trendów i przyszłościowych perspektyw wykorzystania AI w edukacji
 • potencjał AI do personalizacji nauki i wsparcia różnorodnych metod nauczania
 • wykorzystania AI do tworzenia spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych i adaptacyjnych materiałów dydaktycznych

Magia AI

1 800 zł
cały kurs
 • Trener Katarzyna Polak
 • 3 godziny
 • LICZBA MIEJSC: 20
 • błyskawiczne tworzenie materiałów wizualnych i video dla każdego oraz kartkówki na poczekaniu
 • generatywna sztuczna inteligencja - narzędzia do tworzenia materiałów wizualnych oraz video opartych o sztuczną inteligencję (w tym bezpłatne)
 • specyfika promptowania* z różnymi narzędziami
 • tworzenie pięciominutówek w pięć minut
 • radzenie sobie z halucynacjami, czyli krytyczne myślenie w rozmowie z AI

VR w edukacji i terapii

1 800 zł
cały kurs
 • Trener Monika Harasim
 • 3 godziny
 • LICZBA MIEJSC: 20
 • czym jest jest wirtualna rzeczywistość (VR)
 • VR w edukacji i rewalidacji
 • VR w pracy z uczniem ze SPE
 • zasady tworzenia scenariuszy VR
 • case study w pracy terapeuty VR
 • zapoznanie z oculusami Meta Quest 2
 • poznanie aplikacji, które można wykorzystać w edukacji oraz rewalidacji
 • wskazówki praktyczne jak kupować aplikacje, udostępniać, tworzyć konta, nagrywać filmy, robić zdjęcia, transmitować obraz, tworzyć karty prac

Gamifikacja z AI

4 800 zł
cały kurs
 • Trener Tomasz Buczkowicz
 • 8 godzin
 • LICZBA MIEJSC: 12
 • MODUŁ 1 (2h) teoretyczny:

  czym jest gamifikacja

  niezbędne elementy każdej gamifikacji

  przykłady prostych i rozbudowanych gamifikacji

  wartość gamifikacji dla procesu edukacji

  przykładowe narzędzia przyspieszające tworzenie gamifikacji
 • MODUŁ 2 (4h) warsztatowy:

  rozwój kreatywności i poszukiwanie inspiracji

  wykorzystywanie narzędzi AI w praktyce (tworzenie treści, grafiki, filmów, prezentacji)

  synteza grywalizacji z programem nauczania
 • MODUŁ 3 (2h) podsumowujący:

  dzielenie się inspiracjami

  prezentacja wyników pracy

  ocena grywalności

Ceny kursów zredukowane dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji INFOTECH