Technikum Infotech

  • Stypendium Szkolne za najwyższe wyniki w nauce;
  • Stypendium Szkolne za wzorową postawę i zaangażowanie na rzecz szkoły;
  • Stypendium za 100% frekwencję;
  • Nagroda Zarządu.

Osobą odpowiedzialną za stypendia wewnętrzne jest pani Urszula Kisielewska, e-mail:  urszula.kisielewska@infotech.edu.pl


Osobą odpowiedzialną za stypendia zewnętrzne jest pani Karolina Zacny, e-mail: karolina.zacny@infotech.edu.pl