Technikum Infotech

Program nauczania zawodu technik programista w Technikum Programistycznym INFOTECH powstał w oparciu o konsultacje podstawy programowej z lokalnym środowiskiem firm IT oraz specjalistami z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991).

W wyniku konsultacji przyjęto kilka charakterystycznych, głównych założeń:

  • wybór wiodącego języka programowania musiał być uwarunkowany jego obecną i rosnącą popularnością wśród międzynarodowego środowiska IT. Wybrany został język Python,
  • spośród technologii wymienionych w podstawie programowej wybrane zostały technologie najpopularniejsze i o największym potencjale rozwoju,
  • zminimalizowano wymiar godzinowy zagadnień, które są obecnie w trendzie spadkowym i najprawdopodobniej będą miały marginalny udział w rynku IT w momencie ukończenia nauki przez uczniów,
  • zakresy tematyczne z podstawy programowej zostały rozbite na kilka przedmiotów o rosnącym stopniu trudności, tak aby rozpoczynać od zagadnień podstawowych i w kolejnych przedmiotach przechodzić do bardziej skomplikowanych zagadnień, w wyniku konsultacji z środowiskiem przedsiębiorców zdecydowaliśmy się na uwypuklenie zagadnień związanych z systemem operacyjnym Linux oraz systemem kontroli wersji kodu git.

 

Technik programista jest zawodem dwu-kwalifikacyjnym, więc w cyklu kształcenia przewidywane są dwa państwowe egzaminy zawodowe. Pierwszy, INF.03. będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi, INF.04. umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w obu kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem dyplomu zawodowego technika programisty wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Technik informatyk skupia się na doskonaleniu podstawowych umiejętności wymaganych od współczesnego specjalisty IT: konfiguracja sprzętu, administrowanie siecią, bazy danych, aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe, tworzenie i administrowanie stronami www. W cyklu kształcenia przewidywane są dwa egzaminy zawodowe. Pierwszy, INF.02. będzie dotyczył administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Drugi, INF.03., będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik programista – specjalność programista internetu rzeczy. W cyklu kształcenia przewidywane są dwa egzaminy zawodowe. Pierwszy, INF.03. będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi, INF.04. umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji.