Prezydium Samorządu Uczniowskiego Technikum Programistyczne INFOTECH:

Przewodniczący SU – Juliusz Karpowicz (członek Młodzieżowej Rady Miasta)

Sekretarz SU – Martyna Aniśko

Sekretarz SU – Magdalena Iwaniuk