Technikum Infotech

Prezydium Samorządu Uczniowskiego Technikum Programistyczne INFOTECH:

Przewodnicząca – Magdalena Iwaniuk

Zastępca przewodniczącej – Kacper Lenard