Technikum Infotech

Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji pt. „Neuroróżnorodność: diagnoza i wsparcie oraz wybory edukacyjno-zawodowe uczniów”.
 
Było to inspirujące wydarzenie pełne ekspertów i wiedzy, które rozpoczęliśmy od powitania przez Panią Urszulę Kisielewską, koordynatora konferencji. Następnie Pani Dyrektor Szkół INFOTECH Katarzyna Kaczyńska podkreśliła znaczenie naszego spotkania.
 
Podczas konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu dr Marka Bartoszewicza o neurobiologicznych aspektach funkcjonowania mózgu dzieci neurorożnorodnych, co stanowiło solidne wprowadzenie do tematyki konferencji.
 
Nasza polonistka Pani Ewa Ziejewska przedstawiła zrozumiałą i przystępną definicję neuroróżnorodności oraz jej znaczenie w edukacji.
 
Panie Sylwia Wiśniowska i Anna Śliwka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, szczegółowo omówiły proces diagnozy i dokumentacji uczniów neurorożnorodnych.
 
Następnie Pani Monika Harasim podzieliła się praktykami edukacyjnymi w wykorzystaniu potencjału neuroróżnorodności.
 
Na koniec Pani Paulina Wolfram, jako doradca zawodowy i trener kompetencji społecznych, poruszyła ważne kwestie dotyczące wyborów edukacyjno-zawodowych, co bez wątpienia jest kluczowe dla młodzieży.
 
Jako niespodzianka konferencji, mieliśmy przyjemność wysłuchać występu naszego utalentowanego ucznia Jacka Drucia, który zagrał na pianinie swój autorski utwór .
 
Po oficjalnej części konferencji odbyły się warsztaty z wykorzystania technologii VR w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone przez Panią Monikę Harasim, które wywołały duże zainteresowanie wśród uczestników.
 
Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie, a także za wspólne dążenie do lepszego zrozumienia i wsparcia neuroróżnorodnych uczniów w ich edukacyjnej drodze.
 
Zapraszamy do udziału w przyszłych wydarzeniach.