Technikum Infotech

W epoce, w której sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w niespotykanym tempie, pojawia się pytanie o przyszłość zawodów, w tym programistów.

Wiele dyskusji koncentruje się na zagrożeniach, jakie AI może stanowić dla niezliczonej ilości zawodów, w tym dla przyszłych programistów, których kształcimy w naszym technikum.

Od premiery Chata-GPT minęło sporo czasu, ale nadal pojawiają się pytania: „czy AI zastąpi programistów?”

Zapytaliśmy o to Wojciecha Łagune – współzałożyciela Białostockiej Grupy Użytkowników Pythona „PyStok” oraz prezesa Fundacji Instytutu Rozwoju Technologii. Podkreślił, że AI “nigdy całkowicie nie zastąpi ludzkiej zdolności do innowacji i kreatywnego myślenia”, to przesłanie jest kluczowe w odniesieniu do przyszłości programowania. Pomimo że narzędzia AI, takie jak generatory kodu, mogą zwiększać efektywność, to jednak „zrozumienie problemów, empatia, zdolność do słuchania i kreatywne rozwiązywanie problemów” pozostają domeną człowieka.

Dzisiejsza edukacja programistyczna, jak zauważył Wojciech Łaguna, ewoluuje w kierunku nie tylko przekazywania wiedzy technicznej, ale także rozwijania umiejętności adaptacyjnych, kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. To właśnie te umiejętności czynią z programistów innowatorów zdolnych do tworzenia technologii jutra.

Jednym z najważniejszych aspektów jest rozwój kompetencji miękkich, które, według Wojtka Łaguny, „w połączeniu z wiedzą techniczną stanowią trwałą wartość, która gwarantuje programistom powodzenie na rynku pracy teraz i w przyszłości”. Umiejętność komunikacji, pracy w zespole, zarządzania czasem i ciągłego uczenia się to klucz do sukcesu w zmieniającym się świecie.

Ludzkie umiejętności takie jak kreatywność, empatia, zdolność do rozumienia złożonych problemów i adaptacji będą zawsze niezastąpione. Edukacja, która kładzie nacisk na rozwój zarówno umiejętności technicznych, jak i miękkich, przygotowuje programistów nie tylko do wykonywania obecnych zadań, ale również do kształtowania przyszłości technologicznej.

Zdolność do szybkiego przystosowywania się będzie zawsze nieoceniona. Firmy poszukują pracowników, którzy nie tylko rozumieją obecne technologie, ale również potrafią przewidywać i adaptować się do przyszłych innowacji, tak jest też z programowaniem.

Inwestycje w umiejętność ciągłego rozwoju oraz w rozwój kompetencji miękkich, obok doskonalenia wiedzy technicznej, są kluczem do zapewnienia sobie przewagi w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy. To właśnie oferujemy uczniom naszego technikum. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć przyszłości, ale wyposażymy Was, drodzy uczniowie, w umiejętności pozwalające na szybkie dostosowanie się do nadchodzących zmian.

To nie AI kształtuje przyszłość, ale my – ludzie, kształtujemy przyszłość technologii. W erze, w której technologia rozwija się w niespotykanym tempie, programiści, wyposażeni w unikalne ludzkie umiejętności i ciągłą chęć do nauki, będą nadal niezbędni w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań