Technikum Infotech

Savoir-vivre i kompetencje społeczne na praktykach zawodowych

Dzisiejsza lekcja w klasach czwartych technikum, prowadzona przez Panią Paulinę Wolfram, skupiła się na savoir-vivrze i kompetencjach społecznych niezbędnych podczas praktyk zawodowych. Pani Paulina podkreśliła, jak ważne jest zrozumienie i przestrzeganie kluczowych zasad, które pomagają w maksymalnym wykorzystaniu czasu spędzonego na praktykach.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne są umiejętności adaptacji i efektywnego komunikowania się w środowisku pracy, szczególnie w dynamicznie rozwijającej się branży technologicznej.

Pani Paulina zachęcała uczniów do aktywnego uczestnictwa w praktykach i wykorzystywania każdej możliwości nauki nowych umiejętności. Przypomniała, że praktyki to ważny krok w edukacji i przyszłej karierze każdego ucznia, a zdobyte doświadczenie może okazać się nieocenione w dalszym życiu zawodowym.

Pamiętajcie, że praktyki to ważny krok w waszej edukacji i karierze. Korzystajcie z tej szansy, aby nauczyć się jak najwięcej!