Technikum Infotech

Nasza przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Technikum Programistycznego INFOTECH, Magdalena Iwaniuk z klasy 3cT, odegrała kluczową rolę w organizacji panelu dyskusyjnego „Młodzi SPOŁECZNIE”, podkreślając siłę młodego pokolenia w kształtowaniu lepszego jutra. 
 
Zaproszeni mówcy podzielili się swoimi doświadczeniami, radami i wskazówkami na temat:
 
  •  Motywacji do działalności społecznej
  •  Różnych form zaangażowania
  •  Pierwszych kroków w działalności społecznej
  • Balansowania nauki z aktywnością społeczną
  • Korzyści płynących z takiego zaangażowania
 
Jesteśmy dumni, że angażujecie się w społeczne inicjatywy.