Technikum Infotech

Dziś mieliśmy okazję uczestniczyć w szkolnym etapie Olimpiady wiedzy o Afryce! To nie tylko konkurs, to podróż, która uczy tolerancji, szacunku i otwartości na świat. 

Olimpiada składa się z trzech etapów:

1️⃣ Eliminacje szkolne
2️⃣ Eliminacje okręgowe
3️⃣ Eliminacje ogólnopolskie

Celem Olimpiady jest promowanie wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz docenienie pracy polskich misjonarzy i misjonarek.

Olimpiada to także doskonała okazja do integracji uczniów i kształtowania wartości takich jak tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia oraz wrażliwość na różnice kulturowe. 

Dziękujemy Pani Natalii Andrzejewskiej za przeprowadzenie Olimpiady w naszej szkole INFOTECH. 

Dzięki takim wydarzeniom uczymy się, jak ważne jest zrozumienie i akceptacja różnic międzykulturowych.