Technikum Infotech

PRZEJDŹMY DO RZECZY. INTERNETU RZECZY
SZKOŁY INFOTECH PROGRAMUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Obecnie w ciągu tygodnia do sieci podłączanych jest 30 mln nowych urządzeń. Do 2025 roku milion nowych urządzeń będzie łączyć się z Internetem co godzinę. Szacuje się, że cyfrowa gospodarka Przemysłu 4.0 (bazująca na IoT) będzie warta 19 mld dolarów, generując zapotrzebowanie na 4,5 mln specjalistów.

 To co zmienia naszą przyszłość, przyszłość rynku pracy, to technologie związane ze sztuczną inteligencją. Internet Rzeczy (Internet of Things) to sposób rozwiązywania złożonych problemów za pomocą tworzenia modeli inteligentnych zachowań wspieranych przez system skomunikowanych ze sobą urządzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jakie zawody związane z rozwojem IoT będą popularne w najbliższym czasie? Jakie umiejętności trzeba posiadać, aby odnaleźć się w środowisku pracy złożonym z miliardów połączonych urządzeń i terabajtów danych?

Technikum Programistyczne Infotech realizuje od marca 2022 roku trzyletni, innowacyjny w skali kraju projekt. Efektem tego działania będzie nowy, przełomowy kierunek nauczania: Technik Internetu Rzeczy. Projekt „Szkolenia zawodowe – B2E (model business to edu)” został wsparty przez duńską fundację Villum Fonden kwotą ponad 500 000 Euro. Ekosystem Szkół i Klastra Infotech podjął wyzwanie, stworzyć przestrzeń dla zrozumienia i efektywniejszej współpracy pomiędzy biznesem a edukacją na poziomie szkoły średniej.
Kamieniem milowym naszego projektu będzie powołanie we wrześniu 2023 roku pierwszej w Polsce klasy technikum o kierunku technik Internetu Rzeczy.

Pierwsze w Polsce klastrowe Technikum coraz ściślej współpracuje z firmami IT w województwie podlaskim. Zamierzamy inicjować procesy społeczne i technologiczne w regionie, które umożliwią przepływ wiedzy i umiejętności między biznesem a edukacją (B2E). Będziemy popularyzować w regionie wiedzę na temat INTERNETU RZECZY (IoT – Internet of Things) oraz kształcić specjalistów, szkoleniowców jak i uczniów, którzy jako pierwsi w Polsce będą projektować, wdrażać i nadzorować rozwiązania IoT w każdym sektorze gospodarki. Już od drugiego roku projektu przy wsparciu Fundacji Velux nasi uczniowie i nauczyciele będą realizować małe podprojekty oparte na Internecie Rzeczy. Beneficjentami tych działań będą lokalni przedsiębiorcy, którzy dzięki implementacji IoT będą mogli zoptymalizować i usprawnić procesy logistyczne, produkcyjne oraz administracyjne w ich firmach.

Nasz projekt wspierają: Marszałek Województwa Podlaskiego, Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Podlaska Izba Rolnicza oraz firmy AquaRD i Infinity Group. Projekt ma charakter otwarty dlatego zapraszamy również inne organizacje oraz przedsiębiorców do współpracy. Synergia wiedzy i doświadczenia pozwoli odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy Przemysłu 4.0. Wprowadzi zarówno biznes jak i edukację na ścieżkę realnej, przynoszącej zysk współpracy.

Spotkajmy się na pierwszej konferencji promującej nasz projekt. Odbędzie się ona 25 maja w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. kard.S. Wyszyńskiego 1, w sali 115 o godzinie 9.00.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne na https://iot.infotech.edu.pl