Technikum Infotech

Dnia 11 grudnia uczniowie technikum wzięli udział Digital Youth Forum!
DYF organizowane jest już od 4 lat i co roku spotyka się z ogromnym entuzjazmem ze strony młodzieży.
Spotkanie te poświęcone jest edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.
Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet, uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy.