Zarząd i dyrekcja

Katarzyna Kaczyńska
Dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości
Adam Kamiński
Prezes Zarządu

Kadra zarządzająca

Justyna Nowacka
Wicedyrektor/Lider kadry zarządzającej

justyna.nowacka@infotech.edu.pl

Sylwia Żylińska-Awruk
Wicedyrektor

sylwia.żylińska-awruk@infotech.edu.pl

Monika Ustyniuk
Wicedyrektor

monika.ustyniuk@infotech.edu.pl