Katarzyna Kaczyńska
Dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości
Adam Kamiński
Prezes Zarządu