Kadra zarządzająca

Justyna Nowacka
Wicedyrektor/Lider kadry zarządzającej

justyna.nowacka@infotech.edu.pl

Sylwia Żylińska-Awruk
Wicedyrektor

sylwia.żylińska-awruk@infotech.edu.pl

Monika Ustyniuk
Wicedyrektor

monika.ustyniuk@infotech.edu.pl

Administracja

Emilia Truszkowska
Kierownik administracji

emilia.truszkowska@infotech.edu.pl

Kamil Popko
Specjalista ds. IT

kamil.popko@infotech.edu.pl

 

Paulina Miłkowska
Specjalista ds. administracji

paulina.milkowska@infotech.edu.pl

Marta Karpacz
Koordynator ds. uczniów

marta.karpacz@infotech.edu.pl

Karolina Zacny
Koordynator ds. uczniów

karolina.zacny@infotech.edu.pl

Marcin Waszkiewicz
Koordynator ds. szkoleń

marcin.waszkiewicz@infotech.edu.pl

Mariusz Kruszewski
Specjalista ds. IT

mariusz.kruszewski@infotech.edu.pl

Rekrutacja

Marta Daniluk
Koordynator ds. rekrutacji

marta.daniluk@infotech.edu.pl

Elżbieta Półkośnik
Koordynator ds. rekrutacji

elzbieta.polkosnik@infotech.edu.pl

Projekty

Iwona Sawicka
Koordynator ds. fundraisingu

iwona.sawicka@infotech.edu.pl

Elżbieta Zaleska

Specjalista ds. projektów

elzbieta.zaleska@infotech.edu.pl

Marta Cichosz
Koordynator ds. projektów międzynarodowych

marta.cichosz@infotech.edu.pl