Zebrania z Rodzicami

19 września 2019 r.

Zebranie z Rodzicami

24 października 2019 r.

Zebranie z Rodzicami

17 grudnia 2019 r.

Zebranie z Rodzicami