Zajęcia dodatkowe

Technikum Programistyczne INFOTECH to pierwsza w Polsce szkoła nawiązująca do zasad, jakimi kierują się firmy/założyciele Klastra Technologicznego INFOTECH. Jedną z nich jest konsekwentne dążenie do wysokiej jakości standardów produktów i usług. W ramach Szkoły kierujemy się tą samą zasadą i zamierzamy podtrzymywać wysoki poziom nauczania. W szkole organizujemy szereg zajęć dodatkowych, umożliwiających zarówno uzupełnianie wiedzy, jak i rozwijanie zainteresowań.