Współpraca dla szkół

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do współpracy z Technikum Programistycznym INFOTECH. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w eventach, wykładach i szkoleniach prowadzonych przez nas.

Uczniów starszych klas - do udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych; nauczycieli - do uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach; dyrektorów do współorganizacji imprez oraz tworzenia wspólnych projektów o tematyce edukacyjnej.

Nasza szkoła o tak ambitnym programie nauczania potrzebuje współpracy z uczelniami wyższymi. Zaangażowania nauczycieli akademickich w prowadzenia zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań; pracowników naukowych - do realnego wpływania na kształt edukacji, poprzez współtworzenie oferty edukacyjnej i programu nauczania, wykładowców do prowadzenia zajęć cyklicznych o tematyce zawodowej.

Jesteśmy otwarci i chętni do współpracy również w obszarach niewymienionych powyżej.