Współpraca dla firm

Zainspirowani opiniami Firm z branży IT, uruchomiliśmy Technikum Programistyczne INFOTECH. Stworzyliśmy profesjonalną szkołę średnią, która kształci programistów na potrzeby nowoczesnych firm.

Jesteśmy zdeterminowani, by kształcenie miało wymiar kreatywny i praktyczny, stąd zapraszamy do współpracy w tworzeniu nowatorskich programów nauczania, w wyposażaniu szkoły, organizacji zajęć z praktykami oraz staży dla uczniów.

Naszym celem jest wykształcenie dobrze przygotowanej kadry programistycznej, która zasili podlaskie przedsiębiorstwa. Będziemy kłaść nacisk na rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów.

Liczymy na Państwa zainteresowanie oraz pomoc w różnych obszarach funkcjonowania szkoły.

Współpracując z Technikum Programistycznym InfoTech będziecie mogli realnie wpływać na edukację uzdolnionej i aktywnej młodzieży - potencjalnych pracowników Państwa firm. Jeśli jesteście zainteresowani zaangażowaniem w rozwój innowacyjnej szkoły profesjonalistów, prosimy o kontakt z Adamem Kamińskim - Dyrektorem ds. rozwoju Technikum InfoTech (adam.kaminski@infotech.edu.pl 503077482).

Wierzymy, że dla wszystkich stron: Państwa Firmy, Technikum Programistycznego oraz Klastra InfoTech – nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści.

Do tej pory wsparli nas: