Technikum Infotech

  • nasz absolwent będzie gotowy, aby pójść na studia lub podjąć pracę w firmie programistycznej
  • podczas nauki zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych.
  • będzie człowiekiem dojrzałym emocjonalnie i świadomym wyboru, jakiego dokona, a przede wszystkim świetnie odnajdujący się na dynamicznym rynku pracy