Technikum Infotech

Przedmioty zawodowe

Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad 30-letnim doświadczeniem pracy w Liceum Ogólnokształcącym. Przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego z informatyki i matematyki. Mam uprawnienia egzaminatora z obu tych przedmiotów. Organizując zajęcia dydaktyczne staram się urozmaicać metody nauczania i dostosowywać je do konkretnej grupy uczniów. W wolnym czasie lubię grać sobie na pianinie.

e-mail: wieslawa.suchocka@infotech.edu.pl