Zajęcia dodatkowe

Technikum Programistyczne INFOTECH to pierwsza w Polsce szkoła nawiązująca do zasad, jakimi kierują się firmy/założyciele Klastra Technologicznego INFOTECH. Jedną z nich jest konsekwentne dążenie do wysokiej jakości standardów produktów i usług. W ramach Szkoły kierujemy się tą samą zasadą i zamierzamy podtrzymywać wysoki poziom nauczania. W szkole organizujemy szereg zajęć dodatkowych, umożliwiających zarówno uzupełnianie wiedzy, jak i rozwijanie zainteresowań.

Programowanie

Tomasz Grześ wtorki 17:00-18:30
Dla tych którzy chcą poćwiczyć programowanie, dowiedzieć się czegoś ciekawego, czy sprawdzić się w zadaniach. Podnieś swoje umiejętności programistyczne i baw się razem z nami

IoT - Internet of Things (Programowanie 2)

Tomasz Grześ środy 17:00-18:30
Tworzymy system, który wie co się dzieje wokoło. Kamerą patrzymy na świat, czujnikiem dźwięku - czy jest za głośno, czujnikiem pyłu - czy smog nas dopadł, a czujnikiem gazów - czy się nie zatrujemy. A wszystko umieścimy w Internecie.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

Urszula Kisielewska poniedziałek: 14.30-15.30 wtorek: 09.00-10.00
Celem głównym zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, integracja społeczna, kształtowanie samodzielności, niwelowanie wewnętrznych barier oraz rozwijanie potencjału twórczego, poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.

Koło robotyki

Grzegorz Nowik środa 15:30 - 17:00
Tak działa nasze koło: najpierw projektujemy, później wiercimy, piłujemy, lutujemy, spawamy, skręcamy, kleimy następnie to co lubimy najbardziej czyli programujemy, na koniec testy i jeśli wszystko działa to zawody.

Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka polskiego

Sylwia Karczewska czwartek 15:30 - 16:15
Zajęcia z języka polskiego mają na celu podnieść poziom umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej, czytania tekstów ze zrozumieniem. Na lekcji uczeń będzie miał szansę wyrównać swoją wiedzę dotyczącą literatury, ortografii i zagadnień językowych, odrobić zadanie domowe, które sprawia mu trudność i w miłej atmosferze podyskutować na tematy, które go interesują.

Zajęcia wyrównujące z programowania

Sylwia Żylińska-Awruk wtorek: 14.40-15.25
Zajęcia mają na celu uzupełnienie wiedzy uczniów z zakresu programowania. Powtarzamy materiał, który sprawiał problem na lekcji. Analizujemy i programujemy.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Iwona Jarocka wtorki i czwartki 8:15-9:45
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego mają na celu uzupełnienie braków z poprzednich etapów edukacyjnych. Na lekcji uczeń ma szansę poznać język angielskiego od podstaw a także utrwalić bieżący materiał realizowany podczas regularnych lekcji angielskiego.

Prawo w życiu codziennym

Justyna Nowacka piątki 14:30-15:15
Słyszałeś/aś, że Ignorantia iuris nocet? (łac. nieznajomość prawa szkodzi) Na zajęciach dowiesz się co to jest prawo, gdzie je znaleźć i jak je stosować w życiu codziennym. Dowiesz się co to jest e-PUAP, PUE-ZUS i jakie sprawy urzędowe już wkrótce po osiągnięciu pełnoletności załatwisz elektronicznie. A przy okazji dobrze się bawimy, próbując znaleźć rozwiązanie ciekawych kazusów.

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji dla Szkół Średnich

Karol Przybyszewski Poniedziałek 17:00 - 18:30
Projekt jest kierowany głównie do uczniów pierwszych klas szkół średnich o profilu programistycznym/informatycznym. Niezbędna jest podstawowa wiedza o dowolnym języku programowania (zalecany Python) oraz podstawowa wiedza o systemie operacyjnym Linux. Do aktywnego uczestnictwa w warsztatach wymagany jest własny laptop. W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawy zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją i będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w praktyce budując autonomicznego robota Jetbot.

Programowanie gier

Aleksandra Dziwińska środy 15:30 - 18:05
Programowanie gier. Zajmujemy się tą najbardziej cieszącą uczniów dziedziną i wspólnie tworzymy gry komputerowe. Na zajęciach omawiamy zagadnienia związane z grafiką 2D i 3D, programowaniem, środowiskiem Unity i wiele innych. Na naszych spotkaniach ciągle dzieje się coś nowego!

Programowanie zwinne

Natalia Cudna Czwartki 16:00-17:30 (co dwa tygodnie)
Na zajęciach dowiadujemy się jak wygląda cykl produkcji oprogramowania, czym jest zwinne wytwarzanie oprogramowania, jakie osoby pracują w IT, czym jest Agile, Scrum i Kanban. Zajęcia odbywają się w niestandardowej formie - pracujemy w mniejszej grupie, uczestniczymy w różnych warsztatach i ćwiczeniach, dzięki którym dowiadujemy się jak się lepiej komunikować i pracować w zespole.

Zajęcia dodatkowe z programowania / koło programistyczne

Małgorzata Dakowicz wtorek: 15.30-17.00, czwartek: 13.50-14.35
Zajęcia mają na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu programowania w języku Python.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Anna Grygutis-Kalinowska środa i czwartek 15.30-16.15
Podnoszenie zdolności językowych uczniów, przygotowanie do konkursów oraz poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, to tylko niektóre elementy z zakresu naszych zajęć. Zapraszam.