Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

1. Język polski

Ponad słowami 1, część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, NOWA ERA, 1014/1/2019

Ponad słowami 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska, NOWA ERA, 1014/2/2019

2. Język angielski

Focus 2 Second Edition A2+/B1 + Workbook

Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Dean Russell, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

Focus 2 Second Edition A2+/B1 Students Book

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

3. Język rosyjski

Podręcznik zostanie podany do wiadomości po zadeklarowaniu danego języka i wykonaniu testu diagnostycznego we wrześniu 2020

4. Język niemiecki

Podręcznik zostanie podany do wiadomości po zadeklarowaniu danego języka i wykonaniu testu diagnostycznego we wrześniu 2020

5. Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, NOWA ERA, 1006/1/2019

6. Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa, NOWA ERA, 1001/1/2019

7. Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. zakres rozszerzony. Klasa 1.
Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, PAZDRO, 979/1/2019

8. Geografia

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Roman Malarz, Marek Więckowski, NOWA ERA, 983/1/2019

9. Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Jarosław Słoma, NOWA ERA, 960/2019

10. Historia

Historia. Poziom podstawowy. Część I i II

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, OPERON, 1055/1/2019, 1055/2/2019

11. Informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1.

Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Helion, 1087/1/2020

12. Plastyka

Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Natalia Mrozkowiak, Marta Ipczyńska, NOWA ERA, 1009/2019

Klasy drugie w roku szkolnym 2020/2021

1. Podstawy przedsiębiorczości

Darmowy E-podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny na stronie:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/podstawy-przedsiebiorczosci

2. Chemia

Darmowy E-podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny na stronie:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia

3. Język polski

Ponad słowami 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony (kontynuacja podręcznika z klasy I)

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, NOWA ERA, 1014/1/2019

Ponad słowami 2, część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska, NOWA ERA, 1014/3/2020

4. Język angielski

Focus 2 Second Edition A2+/B1 + Workbook (kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Dean Russell, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

Focus 2 Second Edition A2+/B1 Students Book (kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej)

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

Repetytorium dla uczniów liceów i techników Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.

Marta Rosińska, Lynda Edwards, Macmillan Education, 916/2017 WYDANIE 2017

5. Język rosyjski

kontynuacja obecnego podręcznika z klasy pierwszej

6. Język niemiecki

Podręcznik zostanie podany do wiadomości po zadeklarowaniu danego języka i wykonaniu testu diagnostycznego we wrześniu 2020

7. Historia

Historia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Część 1

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, Operon, 1055/3/2020

8. Geografia

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, Nowa Era, 983/2/2020

9. Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa Era, 1006/2/2020

10. Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa Era, 1001/2/2020

11. Matematyka

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.
Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Pazdro, brak (będzie w sierpniu po dopuszczeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

12. Informatyka

Materiały udostępnione on-line przez nauczyciela na platformie e-learningowej.

Klasy drugie w roku szkolnym 2020/2021

1. Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Maciej Batorski, Operon, 469/2012/2015

2. Podstawy przedsiębiorczości

Darmowy E-podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny na stronie:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/podstawy-przedsiebiorczosci

3. Chemia

Darmowy E-podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny na stronie:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia

4. Język niemiecki

Podręcznik zostanie podany do wiadomości po zadeklarowaniu danego języka i wykonaniu testu diagnostycznego we wrześniu 2020

5. Język polski

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 2 - Szkoły ponadgimnazjalne (kontynuacja z klasy 1)

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Nowa Era, 425/2/2012/2015

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 1 - Szkoły ponadgimnazjalne

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Nowa Era, 425/3/2013/2015

6. Język angielski

Focus 2 Second Edition A2/A2+ Workbook (kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Dean Russell, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

Focus 2 Second Edition A2+/B1 Students Book (kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej)

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot, PEARSON, 947/2/2019 WYDANIE 2019

Repetytorium dla uczniów liceów i techników Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.

Marta Rosińska, Lynda Edwards, Macmillan Education, 916/2017 WYDANIE 2017

(będzie obowiązywał od 2. półrocza 2020/2021)
Focus 3 Second Edition B1/B1+ Student’s Book

Patricia Reilly, Arek Tkacz, Anna Grodzicka, PEARSON, 948/3/2019 WYDANIE 2019

Focus 3 Second Edition B1/B1+ Workbook

Patricia Reilly, Arek Tkacz, Anna Grodzicka, PEARSON, 948/3/2019 WYDANIE 2019

7. Język rosyjski

Podręcznik zostanie podany do wiadomości po zadeklarowaniu danego języka i wykonaniu testu diagnostycznego we wrześniu 2020

8. Matematyka

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.
Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Pazdro, 563/2/2013

9. Informatyka rozszerzona

Nauczyciel realizuje program na podstawie własnych materiałów dydaktycznych, które zostaną udostępnione uczniom on-line.