Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Technikum Programistycznego INFOTECH na rok szkolny 2021/2022

 • od 01.01.2021
  Rekrutacja on-line poprzez formularz rekrutacyjny
 • od 18.01.2021
  Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych (także on-line)
 • od 25.06.2021
  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/pobranie skierowania na badanie medycyny określające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista
 • do 14.08.2021
  Skompletowanie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, dostarczenie zaświadczenia medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista