FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się Technikum INFOTECH?

Technikum Programistyczne INFOTECH mieści się w centrum Białegostoku, w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, przy ulicy Ciepłej 40E, na trzecim piętrze, w skrzydle budynku E.
Nasz adres:
Technikum Programistyczne INFOTECH
ul. Ciepła 40E
15 - 472 Białystok

Co wyróżnia Technikum INFOTECH od innych szkół?

Technikum INFOTECH to pierwsze w Polsce technikum programistyczne. Tworzymy profesjonalną szkołę średnią, która będzie kształcić przyszłych programistów. Naszym zamiarem jest wykształcenie dobrze przygotowanej kadry informatycznej, która w przyszłości z pewnością zasili największe firmy programistyczne w regionie, kraju, bądź na świecie. Aby nasz program nauczania był aktualny i dostosowany do potrzeb rynku, organizujemy raz na kwartał Rady Przedsiębiorców. Wśród naszych partnerów, którzy wspierają nas, znajdują się liderzy branży IT i takie firmy, między innymi jak: Infinity Group, Instapage, Intratel, Cognitive, TJ Software, Cronn.

Czy jest to szkoła płatna?

Tak, jest to szkoła płatna. Do uiszczenia jest wpisowe, jak i całoroczne czesne. TU MOŻESZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPŁATAMI.
Dodatkowe opłaty: ubezpieczenie NW ucznia - 50 złotych i jednorazowe ubezpieczenie laptopa w wysokości 60 złotych (rocznie).

Czy są możliwe zniżki w opłatach?

Tak. Zniżki otrzymują w pierwszej kolejności uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera. Comiesięczne czesne wynosi 450 złotych - zamiast 490 złotych, zaś wpisowe to 1000 złotych - zamiast podstawowego wpisowego - SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ WPISOWEGO.
Udzielamy również zniżek dla rodzeństwa uczącego się w szkole. Każde kolejne dziecko płaci niższe czesne

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Rekrutacja już ruszyła! Liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Kiedy mogę składać dokumenty?

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się poprzez formularz rekrutacyjny DOSTĘPNY TUTAJ. Następnie telefonicznie ustalamy termin indywidualnej rozmowy z Dyrekcją szkoły.

Jak mogę składać dokumenty?

Dokumenty mogą Państwo wysłać pocztą na adres technikum, bądź dostarczyć je osobiście do sekretariatu szkoły.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy przyjmujecie takich uczniów?

Tak. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dyskwalifikujemy żadnego kandydata. Najważniejsza jest dla nas rozmowa kwalifikacyjna, w której główną rolę odgrywa kandydat ubiegający się o miejsce w naszej szkole.

Ile lat trwa nauka w technikum?

Uczniowie zrekrutowani do pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/21 uczęszczają do pięcioletniego technikum.

Czy po technikum mogę iść na studia?

Tak. Uczniowie oprócz dwóch egzaminów zawodowych przystępują do egzaminu maturalnego. Dzięki temu, oprócz wyuczonego zawodu Technik Programista, mają możliwość pójścia na studia wyższe!

Czy Technikum INFOTECH posiada internat lub bursę dla uczniów spoza Białegostoku.?

Bursa, z którą współpracujemy to Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, przy ulicy Warszawskiej 62.
Dokładny adres:
Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
ul. Warszawska 62
15-007 Białystok

Czy muszę robić badania przed rozpoczęciem nauki w technikum?

Tak. Jest to wymóg obowiązkowy. Każdy uczeń składający dokumenty do naszej szkoły musi przejść badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik Programista. Na podstawie wydanego przez nas skierowania - badania są bezpłatne. Dodatkowo należy dostarczyć kartę zdrowia dziecka z poprzedniej placówki edukacyjnej.

Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?

Oczywiście. Zapraszamy! Należy zgłosić się do sekretariatu, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania i oprowadzić po naszej szkole.

Czy można przyjść osobiście na spotkanie z dyrekcją i zadać wszystkie nurtujące mnie pytania

Tak. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym umówieniu terminu spotkania

Czy będą organizowane praktyki zawodowe?

Tak. Dzięki współpracy z czołowymi firmami z branży IT jest to możliwe. Nasi uczniowie odbędą obowiązkowe praktyki zawodowe w firmach Klastra Technologicznego INFOTECH. Dbamy, aby nasi uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności przydatne w pracy programisty.

Czy organizowane są zajęcia dodatkowe?

Tak. W naszej szkole organizujemy szereg interesujących zajęć dodatkowych, między innymi.: koło robotyki, zajęcia IA - sztuczna inteligencja, programowanie gier czy programowanie zwinne.

Czy można dołączyć do technikum w trakcie roku szkolnego?

Tak. Zapraszamy do kontaktu i … zmiany na lepsze!

Czy muszę posiadać swój komputer lub laptop?

Nie. Jako uczeń naszej szkoły otrzymasz laptop, na którym będziesz mógł pracować, uczyć się.

Na jakie przedmioty kładziona jest szczególna uwaga w tej szkole?

W naszej szkole chcemy przekazać wiedzę z każdego przedmiotu na jak najlepszym poziomie. Jednak wyjątkową uwagę przykładamy, aby nasi uczniowie bez problemów zdali egzamin zawodowy jak i maturalny z wybranych przez nich przedmiotów.

Jakie języki obce są do wyboru w technikum?

W pierwszym roku funkcjonowania naszej szkoły uczniowie uczyli się języka angielskiego, języka angielskiego w programowaniu i języka rosyjskiego. Obecnie Kandydaci mają wybór drugiego języka (poza angielskim ogólnokształcącym i zawodowym) między niemieckim, rosyjskim, oraz językiem hiszpańskim.

Czy poradzę sobie z przedmiotami ogólnokształcącymi np. matematyką?

Przedmioty ogólnokształcące są takie same jak w innych technikach czy liceach ogólnokształcących. Nasi nauczyciele posiadają wiele lat doświadczenia w nauczaniu i z pewnością poradzą sobie z przekazaniem niezbędnej wiedzy. Dodatkowo, z tak ważnych przedmiotów jak matematyka, programowanie czy język angielski organizowane są zajęcia wyrównawcze.

Czy składając dokumenty do szkoły, muszę przynieść również dwa zdjęcia o formacie legitymacyjnym

W okresie czerwiec-lipiec 2020 prosimy o dostarczenie aktualnego zdjęcia do legitymacji w wersji papierowej do akt (2 sztuki) i elektronicznej do e-legitymacji i mLegitymacji, które należy przesłać na kontakt@infotech.edu.pl (nazwa pliku to imię i nazwisko ucznia, tytuł e-maila: imię i nazwisko ucznia - zdjęcie do legitymacji TECHNIKUM). Uwaga! tylko wysłane zgodnie z powyższym e-maile będą akceptowane.