logos

INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

14-06-2019

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Projekt realizowany na rzecz Technikum Programistycznego INFOTECH. Skierowany jest do uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek Technikum w celu podniesienia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz podnoszących kompetencje zawodowe, w szczególności poprzez udział w stażach u pracodawców działających w branżach wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Wsparciem objętych zostanie 100 uczniów oraz 24 nauczycieli Technikum zamieszkujących/uczących się na terenie M.Białystok i powiatu białostockiego. Działania w projekcie prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych szkoły oraz jej uczniów i nauczycieli. Zajęcia (poza stażami zawodowymi) w projekcie prowadzone będą w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 (poza zajęciami lekcyjnymi uczniów, popołudniami oraz w weekendy w trakcie całego roku szkolnego). Staże zawodowe planowane są w okresie wakacyjnym (VII-VIII 2022). Udział w stażach zawodowych będzie dla uczniów szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, a tym samym zwiększeniem szans przy wkraczaniu na rynek pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na uczniów poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, dostrzeżenie możliwych ścieżek rozwoju zawodowego, możliwość podjęcia pracy w miejscu odbywania stażu zawodowego, atrakcyjności zawodowej uczniów na rynku pracy.
Zajęcia realizowane w ramach projektu:
 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • podstawy logiki
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego
 • zajęcia dodatkowe z informatyki
 • zajęcia dodatkowe z programowania
 • koło programistyczne
 • koło robotyka
 • kurs języka rosyjskiego
 • kurs zarządzanie projektami
 • mentoring
 • zajęcia z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne
 • zajęcia z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne
 • zajęcia z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne
 • zajęcia z języka polskiego wyrównujące szanse edukacyjne
 • szkolenia kadry pedagogicznej
 • staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli (odbywające się w firmach partnerskich, min. w Infinity Group, Instapage Polska, Transition Technologies oraz inne przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze technologicznym INFOTECH)
 • Udostępnij