O nas

Technikum Programistyczne INFOTECH

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz realizowanie inicjatyw rozwojowych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz propagowanie zasad demokratycznego społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie gospodarczym, społecznym, oświatowym, kulturowym, środowiskowym, naukowym i informacyjnym.

Tworzymy profesjonalną szkołę średnią, która będzie kształcić przyszłych programistów.

Naszym zamiarem jest wykształcenie dobrze przygotowanej kadry informatycznej, która w przyszłości zasili największe firmy programistyczne w regionie, kraju, na świecie. Nie chcemy zamykać naszym uczniom drogi do dalszego rozwoju i dlatego także, będziemy kłaść nacisk na rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych. Technikum Programistyczne INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.

Misja

Ikona książki

Wysoki poziom kształcenia ogólnego

który ma doprowadzić do jak najlepszego zdania egzaminu z przygotowania zawodowego, do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.

Ikona kuli ziemskiej

Kształcenie zawodowe, zapewniające niezbędną wiedzę

teoretyczną i szeroki repertuar konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu programowania, przydatnych na rynku pracy, praktyki zawodowe.

Ikona notesu

Rozwijanie zdolności interpersonalnych i organizacyjnych

oraz innych miękkich umiejętności dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych możliwości.

Koncepcja pracy

Kształcenie ogólne i zawodowe,

oraz nauka się efektywnego działania.

Inspiracje od najlepszych szkół

zrzeszonych w programie Microsoft Innovative Pathfinder School oraz Microsoft Innovative Mentor School.

Innowacje, działamy w oparciu o eksperymenty edukacyjne,

wykorzystujemy działania oparte na design thinking,

Osoba pracująca na komputerze

Dyrekcja

Prezes Zarządu Fundacji prowadzącej szkoły INFOTECH Adam Kamiński
Adam Kamiński
Prezes Zarządu Fundacji prowadzącej szkoły INFOTECH
Absolwent Wydziału Prawa UWB, ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science, wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, dyrektor zarządzający Klastra Technologicznego Infotech.

Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o.. koordynatora Podlaskiego Parku Przemysłowego, prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Dyrektor ds. rozwoju Technikum Programistycznego Infotech.
Dyrektor szkoły, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska
Dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości
Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach. Współtworzyła Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora.

Uwielbia eksperymenty edukacyjne i młodzież, którą uczy. Jej pasją jest: tworzenie innowacyjnej szkoły opartej na zasadach demokracji, wykorzystywaniem konstrukcjonizmu podczas uczenia, szkoły, jako miejsca gdzie uczeń lubi przebywać i się rozwijać.

Wyznaje zasadę, że mądry nauczyciel to osoba, która współdziała z uczniem, uczy się od niego i pozwala mu wpływać na kształt edukacji.
Wicedyrektor ds. nauki programowania Karol Przybyszewski
Karol Przybyszewski
Wicedyrektor ds. nauki programowania
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki!

W latach 2006 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

W Technikum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.
Wicedyrektor ds. dydaktyki Sylwia Żylińska-Awruk
Sylwia Żylińska-Awruk
Wicedyrektor ds. dydaktyki
Jestem absolwentką Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego a uprawnienia pedagogiczne uzyskałam w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jestem egzaminatorem maturalnym i od 15 lat pracuje z młodzieżą w liceum ogólnokształcącym.