A lazy image

FUNDACJA PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU

Technikum Programistyczne INFOTECH jest prowadzone przez FUNDACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU. Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz realizowanie inicjatyw rozwojowych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz propagowanie zasad demokratycznego społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie gospodarczym, społecznym, oświatowym, kulturowym, środowiskowym, naukowym i informacyjnym.

Działania Fundacji mają służyć zarówno nowoczesnej edukacji jak i promocji praw człowieka, jego praw obywatelskich. Także odpowiedzialnych postaw w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w procesach rozwoju gospodarczego zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju.

Założyciele

Adam Kamiński

Prezes Zarządu Fundacji prowadzącej szkoły INFOTECH

Adam Kamiński

Prezes Zarządu Fundacji prowadzącej szkoły INFOTECH

Absolwent Wydziału Prawa UWB, ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science, wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, dyrektor zarządzający Klastra Technologicznego Infotech. Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o.. koordynatora Podlaskiego Parku Przemysłowego, prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Dyrektor ds. rozwoju Technikum Programistycznego Infotech

Katarzyna Kaczyńska

Dyrektor szkoły

Katarzyna Kaczyńska

Dyrektor szkoły

Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach.

Karol Przybyszewski

Wicedyrektor ds. nauki programowania

Karol Przybyszewski

Wicedyrektor ds. nauki programowania

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki.

Jarek Antychowicz

Jarek Antychowicz

Od 2004 roku CEO Infinity Group - wywodzącej się z Białegostoku i jednej z najlepszych w Polsce firmy, świadczącej szeroko rozumiane usługi w obszarze Digital Transformation. Działając na pograniczu IT i marketingu, Infinity Group realizuje projekty z obszaru zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wspierających komunikację z użytkownikami.

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – realizowane projekty

INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min.4K) i 15 nauczycieli/ nauczycielek (8K) Technikum Programistyczne Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 U i 2 N do końca września 2022 r.

INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli do końca sierpnia 2021.

Kontakt

Fundacja partnerstwo na rzecz rozwoju

Czarna Białostocka, Jerzego Bromboszcza 9

KRS 0000360959,

NIP PL 9662039081

REGON 200381929

tel +48503077482