O nas

Technikum Programistyczne INFOTECH

Zainspirowani rozmowami z przedstawicielami największych firm z sektora IT w regionie, przy współpracy Klastra INFOTECH a przede wszystkim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiliśmy powołać Technikum Programistyczne INFOTECH.

Tworzymy profesjonalną szkołę średnią, która będzie kształcić przyszłych programistów.

Naszym zamiarem jest wykształcenie dobrze przygotowanej kadry informatycznej, która w przyszłości zasili największe firmy programistyczne w regionie, kraju, na świecie. Nie chcemy zamykać naszym uczniom drogi do dalszego rozwoju i dlatego także, będziemy kłaść nacisk na rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych. Technikum Programistyczne INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.

Misja

Wysoki poziom kształcenia ogólnego

który ma doprowadzić do jak najlepszego zdania egzaminu z przygotowania zawodowego, do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.

Kształcenie zawodowe, zapewniające niezbędną wiedzę

teoretyczną i szeroki repertuar konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu programowania, przydatnych na rynku pracy, praktyki zawodowe.

Rozwijanie zdolności interpersonalnych i organizacyjnych

oraz innych miękkich umiejętności dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych możliwości.

Koncepcja pracy

Kształcenie ogólne i zawodowe,

oraz nauka się efektywnego działania.

Inspiracje od najlepszych szkół

zrzeszonych w programie Microsoft Innovative Pathfinder School oraz Microsoft Innovative Mentor School.

Innowacje, działamy w oparciu o eksperymenty edukacyjne,

wykorzystujemy działania oparte na design thinking,

Dyrekcja

Katarzyna Kaczyńska
Dyrektor
Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach. Współtworzyła Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora.

Uwielbia eksperymenty edukacyjne i młodzież, którą uczy. Jej pasją jest: tworzenie innowacyjnej szkoły opartej na zasadach demokracji, wykorzystywaniem konstrukcjonizmu podczas uczenia, szkoły, jako miejsca gdzie uczeń lubi przebywać i się rozwijać.

Wyznaje zasadę, że mądry nauczyciel to osoba, która współdziała z uczniem, uczy się od niego i pozwala mu wpływać na kształt edukacji.
Karol Przybyszewski
Wicedyrektor ds. nauki programowania
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki!

W latach 2006 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

W Technikum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.
Adam Kamiński
Wicedyrektor ds. rozwoju
Absolwent Wydziału Prawa UWB, ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science, wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, dyrektor zarządzający Klastra Technologicznego Infotech.

Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o.. koordynatora Podlaskiego Parku Przemysłowego, prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Dyrektor ds. rozwoju Technikum Programistycznego Infotech.