wstecz

Technikum z dotacją na rozwój!

09-07-2019

Prawie 1 mln 300 tysięcy złotych na zajęcia oraz staże dla uczniów otrzymało Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Z możliwości rozwoju będą mogli skorzystać również nauczyciele. Zakupiony zostanie także sprzęt komputerowy. Ruszająca od września szkoła, wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizować będzie projekt pod nazwą "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”. Pieniądze pochodzą z działania „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Matematyka jest przedmiotem obligatoryjnym na maturze. Niezbędna jest także przy nauce programowania. Zajęcia dodatkowe pozwolą na wyrównanie braków edukacyjnych z poprzednich etapów kształcenia. Pozwolą także wyrównać różnice wynikające z programów kształcenia w ostatnich klasach ośmioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Zdolni uczniowie będą mogli przygotować się do olimpiad i konkursów przedmiotowych – opowiada Adam Kamiński, jeden ze współzałożycieli szkoły.
Rozmowy z dyrektorami szkół pokazują także duży problem z nauczaniem informatyki, zwłaszcza w gimnazjum. Związane to jest z przestarzałymi programami nauczania. Uczniowie nie potrafią też dbać o swój wizerunek w sieci. A do tego rzadko organizowane są w szkołach zajęcia dodatkowe z informatyki, dyrektorzy nie mają wystarczających środków finansowych i odpowiedniej bazy dydaktycznej – zwraca uwagę Karol Przybyszewski, który w Technikum INFOTECH będzie odpowiadać za naukę programowania.
Dyrektor Technikum Programistycznego Katarzyna Kaczyńska zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy należałoby wprowadzić zajęcia językowe na poziomie certyfikowanym – dodaje.
Projekt obejmuje także staże zawodowe w firmach IT. Pozwoli to uczniom zdobyć konkretne kwalifikacje i umiejętności zawodowe tak przydatne przy wkraczaniu na rynek pracy. Nawet jeżeli na polskim rynku pracy brakuje 50 tysięcy programistów, to i tak na wagę złota pozostają ci, którzy nie tylko znają teorię, ale i potrafią pracując w zespołach metodą projektową, programować. Dlatego np. zaplanowane zostały zajęcia z zarządzania projektami. Znajdą się także pieniądze na działalność koła z robotyki – mówi Adam Kamiński, koordynator Klastra Infotech. To właśnie firmy działające w klastrze są partnerami wspierającymi tworzenie innowacyjnej szkoły w Białymstoku.
Dyrektor Katarzyna Kaczyńska zwraca uwagę na studia podyplomowe, z których skorzystać będą mogli nauczyciele, m.in. z kreatywnego zarządzania projektami czy z zagadnień data science dla matematyków i nauczycieli zawodu. Będą także szkolenia z nowoczesnych narzędzi w edukacji oraz prowadzenia eksperymentu edukacyjnego.
W sumie ze wsparcia skorzystać będzie mogło 100 uczniów i 15 nauczycieli. Warto dodać, że dzięki dotacji z RPO szkoła będzie mogła doposażyć pracownie oraz zakupić dla uczniów komputery z oprogramowaniem.
Technikum Programistyczne INFOTECH rusza w Białymstoku od września. Trwa jeszcze rekrutacja. Szczegóły na stronie internetowej szkoły: www.infotech.edu.pl