Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Technikum Programistycznego INFOTECH na rok szkolny 2019/2020

 • od 03.02.2020
  Rekrutacja online
 • od 17.02.2020
  Prowadzenie rozmów z kandydatami i wypełnienie formularza rekrutacyjnego
 • od 26.06.2020
  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/pobranie skierowania na badanie medycyny określające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista
 • do 14.08.2020
  Skompletowanie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, dostarczenie zaświadczenia medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista