Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Technikum Programistycznego INFOTECH na rok szkolny 2020/2021

 • od 03.02.2020
  Rekrutacja on-line poprzez formularz rekrutacyjny
 • od 17.02.2020
  Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych (także on-line)
 • od 26.06.2020
  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/pobranie skierowania na badanie medycyny określające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista
 • do 14.08.2020
  Skompletowanie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, dostarczenie zaświadczenia medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik programista