FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy Technikum jest szkołą uczącą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Tak, nasza szkoła realizuje podstawę programową wydaną przez MEN. Szkoła ma takie same uprawnienia, jak każda szkoła publiczna.

Czy szkoła przygotowuje do matury?

Tak. Technikum Programistyczne INFOTECH, oprócz zawodu programisty, daje absolwentowi możliwość przystąpienia do matury i zdania jej na jak najwyższym poziomie.
Technikum kładzie szczególny nacisk na przygotowania do egzaminów maturalnych, aby nasi absolwenci mogli kontynuować rozwój zawodowy na studiach.

Kto będzie uczył w Technikum?

Kadra ucząca przedmiotów ogólnych składa się z grona profesjonalistów, doświadczonych nauczycieli, uczących w innych szkołach średnich w Białymstoku.
Przedmioty zawodowe będą nauczane przez kadrę zawodowców - praktyków, zatrudnionych w firmach programistycznych.

Gdzie będzie mieściła się szkoła?

Siedzibą szkoły będzie budynek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Co trzeba zrobić, żeby dostać się do szkoły?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkoły; na podstawie danych w nim zawartych. Oddzwonimy do Państwa w celu umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy jest możliwa taka sytuacja, że szkoła się zamknie po miesiącu?

Szkoła ma zapewnioną ciągłość pracy dzięki współpracy z firmami partnerskimi oraz subwencji oświatowej wpłacanej szkole przez Miasto Białystok i czesnemu wpłacanemu przez rodziców.
Szkołą kieruje zespół menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w szkołach niepublicznych oraz wielu znanych firmach.
Partnerem Technikum jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania która udostępnia swoje pomieszczenia i wspiera naszą szkołę.

Jaka jest wysokość czesnego w szkole?

Czesne wynosi aktualnie 450 zł płatne miesięcznie, przez 12 miesięcy.