Technikum Infotech

Przedmioty zawodowe

Jestem absolwentką Politechniki Białostockiej. Obroniłam pracę doktorską na Wydziale Informatyki w dziedzinie Nauk Technicznych, specjalność Informatyka. Pracuję na Wydziale Informatyki w Katedrze Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych. Przez pięć lat byłam kierownikiem Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki. Osiem lat byłam zastępcą Dyrektora Instytutu Informatyki i Automatyki Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Kierowałam projektem dydaktycznym, uczestniczyłam w Zespołach ds. Planów Studiów i Komisjach Jakości Kształcenia. Prowadzę zajęcia z baz danych, systemów baz danych, projektowania baz danych, bezpieczeństwa baz danych i aplikacji internetowych oraz z cyberbezpieczeństwa. W pracy dydaktycznej staram się wpoić zamiłowanie do baz danych. W wolnej chwili lubię podróże te dalekie i te krótkie wypady na rowerze oraz uprawiać ogródek.

e-mail: eugenia.buslowska@infotech.edu.pl