wstecz

Poszukiwany nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

06-07-2022

Aktualnie do zespołu szkół Infotech poszukiwany jest 
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

Dołącz do Zespołu INFOTECH! 
Poszukujemy ludzi otwartych, zaangażowanych i pełnych pasji.

Prosimy o nie wysyłanie zgłoszeń przez osoby niespełniające n/w kryteriów.

Oferujemy:

- pracę w przyjaznym środowisku,
- zajęcia z uczniami w ogólnodostępnej klasie,
- możliwość finansowania szkoleń zawodowych,
- pracę na pełny etat,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- wynagrodzenie powyżej średniej rynkowej.

Od kandydata oczekujemy:

- wykształcenia wyższego z zakresu pedagogiki specjalnej lub ukończenie na studiach wyższych specjalizacji obejmującej tę tematykę, albo ukończenie studiów podyplomowych dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem,
- doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem/zespołem Aspergera.Zakres obowiązków:
- wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych,
- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
- informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
- udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,
- opracowaniu i modyfikacji IPET,
- współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć,
udział w spotkaniach z rodzicami, informowanie ich o postępach ucznia, instruktaż do pracy w domu.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkoły INFOTECH w Białymstoku w związku przeprowadzanym naborem do pracy na emaila: praca@infotech.edu.pl