wstecz

Informacja o wyłonieniu wykonawcy.

28-12-2020

logos

Projekt PK1

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/12/2020 z dnia 16.12.2020 na prowadzenie zajęć koła programistycznego w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" wpłynęła jedna oferta. Po przeanalizowaniu otrzymanej oferty, która spełniła wszystkie kryteria wybrano wykonawcę:

Tomasz Grześ

Cena  jednostkowa za godzinę:  90 zł brutto.
Oferta uzyskała łącznie 100 punktów. 
 
Białystok, 28.12.2020 r.