Technikum Infotech

Nowoczesna nauka Języka Polskiego w INFOTECHu

Nasz nowatorski program nauczania języka polskiego łączy tradycyjną edukację literacką z nowoczesnymi strategiami komunikacyjnymi opartymi na sztucznej inteligencji.

Program ten, opracowany przez doświadczone polonistki Katarzynę Polak i Ewę Ziejewską, przekształca standardowe lekcje języka polskiego w dynamiczne zajęcia z literatury i strategii komunikacyjnych AI/komunikacja i storytelling (KiS).

Nowy program nauczania zakłada realizację dodatkowych lekcji co dwa tygodnie, z zaleceniem jednej godziny tygodniowo.

Każda klasa będzie zobowiązana do przynajmniej jednej prezentacji na forum klasy oraz pracy projektowej co półrocze, co ma na celu rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz pracy zespołowej.

Propozycja podziału

Klasa I: Komunikacja Cyfrowa

Pierwsza klasa skupi się na budowaniu precyzji językowej oraz umiejętnościach komunikacyjnych w cyfrowym świecie. Uczniowie będą pracować nad:

 • Tworzeniem definicji i ćwiczeniami precyzji językowej
 • Promptowaniem AI jako formą rozwijania językowej zręczności
 • Kreatywnym pisaniem, w tym konstruowaniem ciekawych wstępów i puent
 • Publicznymi przemówieniami oraz poprawnością językową
 • Budowaniem wizerunku online i odpowiedzialnością za swoje działania w mediach społecznościowych
 • Poznawaniem różnych typów tekstów cyfrowych, takich jak blogi, e-booki czy newslettery
 • Zrozumieniem podstaw storytellingu, w tym analizy struktury opowieści i kreowania bohaterów

 

Klasa II: Strategie Komunikacyjne AI

Druga klasa rozszerza tematykę o bardziej zaawansowane strategie komunikacyjne z użyciem AI:

 • Tworzenie złożonych promptów do AI i porównywanie definicji
 • Ćwiczenia z zakresu stylizacji językowej i frazeologizmów
 • Kampanie reklamowe i copywriting
 • Świadoma sztuka retoryki i erystyki
 • Wywiady z inspirującymi postaciami oraz projektowanie immersyjnych światów

 

Klasa III: Lektorat

Trzecia klasa kładzie nacisk na aspekty prawne i kulturowe działań cyfrowych:

 • Zarządzanie treściami cyfrowymi i cybersztuka
 • Projektowanie botów i interdyscyplinarne projekty
 • Zrozumienie konwencji literackich oraz różnic między językiem mówionym a pisanym
 • Emocjonalny rezonans i napięcie w storytellingu
 • Adaptacja historii w różnych mediach oraz wykorzystanie wizualnych elementów narracji

 

Klasa IV: Poradnik Skutecznego Mówienia – Seminarium Maturalne

Ostatnia klasa przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych oraz rozwija umiejętności skutecznej komunikacji:

 • Analiza języka współczesnych mediów cyfrowych.
 • Ćwiczenia z zakresu retoryki, dykcji, artykulacji i autoprezentacji
 • Storytelling w biznesie oraz etyczne aspekty opowiadania historii
 • Publiczne wystąpienia i prezentacje oraz przyszłość sztuki opowiadania historii


Program obejmuje również zajęcia z warsztatów słowa mówionego, spotkania z mistrzami storytellingu oraz seminaria maturalne. Dla klas maturalnych przewidziane są dodatkowe godziny na seminarium oraz wieczorowe lub weekendowe kino maturalne.

Wszystkie te elementy mają na celu wszechstronny rozwój uczniów, przygotowanie ich do efektywnej komunikacji oraz kreatywnego myślenia w nowoczesnym świecie.

INFOTECH stawia na innowacyjne podejście do nauczania, które łączy tradycję z nowoczesnością, przygotowując uczniów do wyzwań współczesnego świata.