Technikum Infotech

Czerwiec w naszych Szkołach to czas wycieczek, które pozwalają uczniom odpocząć od technologii i spędzić czas tak, jak lubią najbardziej.
 
W dniach 4-6 czerwca klasa 3cT miała okazję odwiedzić malowniczą Laudańszczyznę.
 
Ważnym elementem takich wyjazdów są budowane w tym czasie relacje. Wspólne doświadczenia, zabawy na świeżym powietrzu i praca zespołowa, które sprzyjają integracji, wzajemnemu szacunkowi i tworzeniu trwałych przyjaźni. 
 

Wycieczki szkolne oferują uczniom nie tylko możliwość poznawania nowych miejsc i zdobywania wiedzy w praktyczny sposób, ale także wzmacniają więzi między rówieśnikami. Wspólne posiłki, zwiedzanie, gry terenowe i wieczorne ogniska tworzą niezapomniane wspomnienia, które uczniowie będą pielęgnować przez lata.

Dziękujemy Pani Uli Kisielewskiej za zorganizowanie tego wyjazdu.