Technikum Infotech

Za nami międzywojewódzki finał II edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

Zespół, którego opiekunem jest Pan Dyrektor Karol Przybyszewski, a w skład którego wchodzą: Jacek Druć, Izabela Wasilczuk i Jan Kropiwnicki z projektem: Badanie wpływu urządzenia rozpoznającego emocje na jakość komunikacji osób niewidomych i niedowidzących, rywalizował z laureatami z województwa podlaskiego, lubelskiego i rzeszowskiego.

Ich innowacyjna praca polegała na stworzeniu modelu urządzenia, które na podstawie analizy głosu i mimiki twarzy rozmówcy rozpoznaje jego emocje i przekazuje tę informację osobie niewidomej lub niedowidzącej za pomocą sygnałów dźwiękowych lub wibracji. Jak sami mówią:

Dzięki naszemu urządzeniu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły lepiej zrozumieć intencje i nastawienie rozmówcy, co znacznie ułatwi im skuteczną komunikację.”

Ten innowacyjny projekt ma ogromny potencjał, aby realnie wspomóc osoby niewidome i niedowidzące w codziennej komunikacji.

Gratulujemy tego wspaniałego osiągnięcia!