Technikum Infotech

W dniu 21 maja specjaliści z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej – pan Tomasz Trochimczuk i pan Krzysztof Połubiński – przeprowadzili inspirujące zajęcia dla uczniów Technikum Programistycznego INFOTECH oraz Liceum INFOTECH.

Podczas spotkania omówiono szereg tematów związanych z kreatywnością i przedsiębiorczością. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o ogólnopolskim konkursie „Biznes za milion”, który daje możliwość zmierzenia się z wyzwaniami biznesowymi na wysokim poziomie. Dyskutowano również o tym, dlaczego warto być kreatywnym w każdym wieku oraz jakie są najlepsze sposoby generowania pomysłów na biznes.

Kreatywność to klucz do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Dzięki niej możemy tworzyć innowacyjne rozwiązania, które wyróżniają nas na tle innych. Niezależnie od wieku, kreatywność pozwala na rozwój osobisty i zawodowy, otwierając drzwi do nowych możliwości i przedsięwzięć.

Co blokuje naszą kreatywność?

W trakcie warsztatów poruszono również temat barier, które mogą hamować naszą kreatywność. Do najczęstszych należą:

  1. Strach przed porażką – obawa przed niepowodzeniem może powstrzymywać nas przed podejmowaniem ryzyka i eksplorowaniem nowych pomysłów.
  2. Brak pewności siebie – niskie poczucie własnej wartości może sprawić, że zaniechamy działania, myśląc, że nasze pomysły nie są wystarczająco dobre.
  3. Rutyna i brak stymulacji – monotonność dnia codziennego może tłumić naszą wyobraźnię, dlatego ważne jest poszukiwanie nowych doświadczeń i inspiracji.
  4. Nadmierny krytycyzm – zbyt surowe ocenianie własnych pomysłów może zniechęcać do dalszych prób ich rozwijania.

 

Inicjatorką warsztatów była pani Katarzyna Janewicz, która dba o rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy za zorganizowanie tego inspirującego wydarzenia i liczymy na kolejne.