Technikum Infotech

Mamy zaszczyt poinformować, że z powodzeniem zakończyliśmy szkolenie pt. „Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego” w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole” dofinansowanego przez fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Programu Edukacja.

Podczas trzydniowego szkolenia, które odbywało się w dniach 26-28 kwietnia 2023 r. uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach, prelekcjach oraz dyskusjach z doświadczonymi praktykami i ekspertami w dziedzinie edukacji zdalnej. Dzięki temu mogli oni zgłębić tajniki nowoczesnych metod nauczania, poznać zaawansowane narzędzia oraz dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi uczestnikami.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu oraz tym, którzy wykazali zainteresowanie omawianym zagadnieniem. Szkolenie „Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego” miało na celu zaznajomienie uczestników z najświeższymi trendami, technologiami i dobrymi praktykami w obszarze kształcenia na odległość. Głównym celem było nie tylko przekazanie wiedzy, ale również inspirowanie do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w codziennym działaniu pedagogicznym.

 

Szkolenie to przyczyniło się do dalszego rozwoju i ulepszania systemu edukacji zdalnej, a uczestnicy z powodzeniem zastosują zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej.