Technikum Infotech


17.02.2022 r. Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju wraz z Politechniką Białostocką oraz GeoCamp Iceland zreorganizowała konferencję „Pracownik 4.0”.

Głównym celem tego wydarzenia było przedstawienie realizowanych działań w ramach projektu pt. „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków funduszy EOG.

 W odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT oraz potrzeby osób, które chcą się przekwalifikować, w ramach projektu przygotowane zostaną m.in. programy nauczania na poziomie średniej szkoły zawodowej, oraz studiów wyższych odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy w branży nowoczesnych technologii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji. Nagranie można obejrzeć poniżej.


Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych działaniach upowszechniających projekt.

Krótka fotorelacja z konferencji wkrótce pojawi się poniżej.