Technikum Infotech

Zastanawiasz się nad wyborem przyszłego zawodu? A może jesteś osobą interesującą się nowoczesną technologią, która chce dowiedzieć się, jakie są obecne trendy rynku pracy w sektorze IT, oraz jak kształtuje się profil pracownika 4.0?

Przyjdź na konferencje – Profil pracownika 4.0!

Trendy rynku pracy branży IT oraz profil pracownika 4.0 to tylko wybrane zagadnienia, które będą poruszone na konferencji upowszechniającej projekt „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków funduszy EOG Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w partnerstwie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej oraz GeoCamp Iceland realizuje projekt, który wspiera współpracę instytucji kształcenia zawodowego z przedstawicielami branży IT.

W odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT oraz potrzeby osób, które chcą się przekwalifikować, w ramach projektu przygotowane zostaną m.in. programy nauczania na poziomie średniej szkoły zawodowej, oraz studiów wyższych odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy w branży nowoczesnych technologii.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

 

  • 17 lutego 2023 godz. 14.00
  • Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  • Aula B
  • ul. Wiejska 45A, Białystok