Technikum Infotech

Z dumą informujemy, że Technikum Programistyczne Infotech zostało Laureatem konkursu „Nagroda Edukacyjna” Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego 🤩 
Nagrody przyznawane są instytucjom, których działanie służy rozwojowi edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki 🙂
Takie nagrody pokazują, że idziemy właściwą drogą, zgodną z celem, który postawiliśmy sobie na początku- tworzyć szkołę o wysokich standardach kształcenia, nowoczesną technologicznie, kształtującą kompetencje przyszłości, w której rozwój jest wartością nadrzędną 😊
Wyróżnienia i nagrody zostały przyznane podczas konferencji „Edukacja informatyczna. Bezpieczna cyberprzestrzeń” na auli Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Na zdjęciu dyrektor Szkół INFOTECH, pani Katarzyna Kaczyńska odbierająca nagrodę 😊