Technikum Infotech

KURS ÓSMOKLASISTÓW – GRUPA 2

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI!

Kurs organizowany jest od lutego do maja 2022 roku.
70 godzin starannie przygotowanego kursu ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i języka polskiego!
Cena rynkowa kursu zredukowana dzięki dofinansowaniu ze środków fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju (nawet do 60%).
Próbne egzaminy na początku i na końcu kursu.
Więcej informacji znajdzicie na stronie:
https://osmoklasisci.infotech.edu.pl/