Technikum Infotech

Kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji biznesowych, a także potencjalnych partnerów zagranicznych wzięło udział w środę (20.10) w seminarium biznesowym “Podlaskie. The natural place to do business” („Podlaskie. Naturalna droga rozwoju”). W spotkaniu uczestniczył również marszałek Artur Kosicki , który zachęcał do nawiązania kontaktów gospodarczych z naszymi firmami. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Województwo Podlaskie w ramach Tygodnia Województwa Podlaskiego odbywającego się podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Klaster Technologiczny INFOTECH był reprezentowany przez Adam Kamińskiego oraz Roberta Strzeleckiego.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://investinpodlaskie.pl/expo-2020-podlaskie…/

Seminarium biznesowe “Podlaskie. The natural place to do business” zostało zorganizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

klastertechnologicznyINFOTECH #inwestycje #rozwój #expo2020