Technikum Infotech

28 października gościliśmy w Infotechu Toni Motos ze szkoły z Majorki. Toni jest zachwycona naszym technikum i liceum i zaprasza nas na Majorkę, abyśmy w grupie 9 uczniów i 5 nauczycieli poznali ich placówkę, kadrę i uczniów. Przyjęliśmy zaproszenie i od 2 do 7 kwietnia będziemy na Majorce wspólnie programować roboty Lego i poznawać kulturę Hiszpanii w ramach współpracy nad polsko-hiszpańskim projektem “Towards Autonomous Learning through Technology”.

Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem do szkoły na Majorce w kwietniu, zapoznajcie się z kryteriami naboru to tego projektu i zgłoście chęć udziału do pani Marty Cichosz (marta.cichosz@infotech.edu.pl) do końca grudnia 2021r. Będziemy na bieżąco informować Was o działaniach projektowych. Na razie udostępniamy Wam kryteria naboru:

  1. Udział w zadaniach projektowych
  • korespondencja z uczniami z Majorki oraz tworzenie w parach kulturowych Kahootów (bierzemy pod uwage również regularnoosć i terminowość wykonywania powierzonych zadań) 0-6 p-któw
  • praca nad zadaniami naszego własnego erasmusowego projektu Bridges (tworzenie strony internetowej projektu i udział w konkursie na logo projektu). Bierzemy pod uwage również regularnoosć i terminowość wykonywania powierzonych zadań 0-6 p-któw
  • udział w szkolnym kole robotycznym jako przygotowanie merytoryczne do wizyty (roboty Lego) 0-6 p-któw
  1. Aktywny udział w innych działaniach na rzecz szkoły 0-6 p-któw
  2. Deklaracja rodziców o gotowości przyjęcia na parę dni jako host family ucznia z Hiszpanii 0 lub 6 p-któw
  3. Opinia wychowawcy o uczniu (po konsultacji z innymi n-lami) 0-6 p-któw
  4. Dodatkowe punkty dla uczniów z niepełnosprawnością 2 p-kty

Jeżeli będziemy mieli zbyt wielu uczniów z tym samym wynikiem, wtedy jako drugi etap rekrutacji przeprowadzimy z uczniami rozmowę kwalifikacyjną po angielsku na temat motywacji do udziału w projekcie.

Do zobaczenia wkrótce na spotkaniu informacyjnym nt. Erasmusa + w Infotechu.