Marek Gładzki
Matematyka
Dariusz Matysiuk
Przedmioty zawodowe
Kamil Komorowski
Przedmioty zawodowe
Agnieszka Kiszło
Nauczyciel współorganizujący
Tomasz Buczkowicz
Język polski
Anna Kuczyńska
Wychowanie fizyczne
Ewa Leonowicz
Język angielski
Kamila Konopko
Język angielski
Marek Bezubik
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Piotrowski
Przedmioty zawodowe
Tomasz Puczyński
Wychowanie fizyczne
Wiesława Suchocka
Przedmioty zawodowe
Marta Daniluk
Pedagog, Koordynator ds. rekrutacji
Piotr Wojtecki
Matematyka
Piotr J. Malinowski
Język angielski
Artur Kuźmicz
Język niemiecki
Marta Kudzinowska
Język hiszpański
Aleksander Ciwoniuk
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Hubert Kozłowski
Wychowanie fizyczne
Aneta Kruk
Język rosyjski
Agnieszka Bańkowska
Przedmioty zawodowe
Łukasz Szymkowski
Przedmioty zawodowe
Małgorzata Dakowicz
Przedmioty zawodowe
Marta Cichosz
Język angielski zawodowy
Jacek Cichosz
Przedmioty zawodowe
Tomasz Ciborowski
Przedmioty zawodowe
Eugenia Busłowska
Przedmioty zawodowe
Ewelina Bosko
Przedmioty zawodowe
Sylwia Żylińska-Awruk
Wicedyrektor ds. dydaktyki
Anna Aparicio-Peralta
Język hiszpański
Dorota Cyrulik
Język niemiecki
Iwona Beata Jarocka
Język angielski
Katarzyna Janewicz
Podstawy przedsiębiorczości
Kamil Popko
Informatyka, media cyfrowe
Marek Bagiński
Przedmioty zawodowe, informatyka
Katarzyna Polak
Język polski
Monika Borodzicz
Język rosyjski
Monika Ustyniuk
Wychowanie fizyczne
Sylwia Karczewska
Język polski
Patrycja Gołaszewska
Wiedza o kulturze
Wioletta Czyżewska
Język angielski
Izabela Cywińska
Wychowanie fizyczne

Dołącz do kadry szkół Infotech