• Stypendium Szkolne za najwyższe wyniki w nauce;
  • Stypendium Szkolne za wzorową postawę i zaangażowanie na rzecz szkoły;
  • Stypendium za 100% frekwencję;
  • Nagroda Zarządu.

Osobą odpowiedzialną za stypendia wewnętrzne jest pani Urszula Kisielewska, e-mail:  urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2022/2023
  • Wyróżnienia ,,Diligentiae - za pilność"
  • Stypendium za innowacyjną myśl techniczną.

     

Osobą odpowiedzialną za stypendia zewnętrzne jest pani Marta Karpacz marta.karpacz@infotech.edu.pl