Technikum Infotech

Zapraszamy na nową stronę projektu ERASMUS+ gdzie znajdziecie wszelkie potrzebne informacje o naszej międzynarodowej współpracy. Na nowej stronie dowiesz się z kim współpracujemy, w jakim zakresie oraz jak wziąć udział w naszym projekcie.

Od 1 stycznia 2022 roku do 1 stycznia 2024r. szkoły Infotech realizują projekt „Bridges. European Recovery Strategies for Education after Covid19” (nr projektu 2021-1-PL01-KA210-VET-0000 34 50) w ramach programu Erasmus+.

Dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską na ten projekt to 60.000 EURO.

MISJA PROJEKTU BRIDGES

Naszą misją jest zbudowanie „mostów”, które połączą europejskie podmioty sektora edukacyjnego, aby wspierać rozwój uczniów oraz szkół, by mogły pokonać rwącą „rzekę” Covid i bezpiecznie wprowadzić młodzież w dorosłe życie.

Nasz projekt ma na celu wypracowanie przez nas i naszych partnerów z Islandii, Włoch i Rumunii narzędzi oraz rozwiązań metodycznych i technologicznych , które pomogą europejskim szkołom wyeliminować lub zminimalizować negatywny wpływ pandemii Covid 19 na proces nabywania kompetencji przez uczniów.

W ramach projektu Bridges polscy, islandzcy, rumuńscy i włoscy nauczyciele pracują nad stworzeniem „MOSTU CYFROWEGO”, „MOSTU INNOWACJI”, „MOSTU WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” i „MOSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Każdy z tych mostów oznacza odrębną strategię wspierania edukacji.

Działania projektowe obejmują również wizyty w krajach partnerskich. W styczniu gościliśmy partnerów projektu w Polsce. Natomiast w marcu pojechaliśmy na Islandię, aby tam budować kolejny „most”.

Szczegóły projektu, materiały edukacyjne i zdjęcia z wizyt dostępne na stronie projektu:
www.bridges.infotech.edu.pl

https://bridges.infotech.edu.pl