Technikum Infotech

Dnia 9 listopada uczniowie klas pierwszych naszego technikum stawili czoło kolegom z III LO w Białymstoku w zdalnej debacie oksfordzkiej.
W języku angielskim pochyliliśmy się nad tezą:
„Assuming the technology which removes chosen memories is available to everyone, we believe it will bring more harms than benefits” („Zakładając, że technologia usuwająca wspomnienia jest dostępna dla każdego, wierzymy, że jej stosowanie przyniesie więcej szkód niż korzyści”).
Technikum Programistyczne INFOTECH reprezentowała drużyna mówców opozycji w składzie:
Kacper, Maks z klasy IA oraz Bartosz i Dariusz z klasy IC.
TYTUŁ NAJLEPSZEGO MÓWCY DEBATY PO STRONIE PROPOZYCJI ZDOBYŁA Emilia z III LO w Białymstoku.
PO STRONIE OPOZYCJI NAJLEPSZYM MÓWCĄ ZOSTAŁ Max – uczeń klasy IA naszej szkoły.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Mamy nadzieję spotykać się regularnie, próbując sił w kolejnych, intelektualnych starciach debatanckich.